Är det dags för körkort?

Funderar du på att ta körkort? Detta är vad du då ska se till att göra:

 • Skaffa körkortstillstånd
 • Gå handledarutbildning (om du övningskör privat)
 • Övningsköra och lära dig teorin
 • Gå riskutbildning
 • Boka förarprov (körprov och kunskapsprov)
 • Genomföra förarprov (körprov och kunskapsprov)

Du får lov att övningsköra från det att du fyllt 16 år och har fått körkortstillstånd. Det ansöker du om hos Transportstyrelsen. Du ska skicka med en hälsodeklaration samt det ska finnas ett synintyg. Intyget kan du skaffa hos en legitimerad läkare, legitimerad optiker eller hos en trafikskola.

Viktiga moment

Att lära dig köra och att plugga teori är ett måste för att du ska klara av båda proven sedan. Sedan finns det även två obligatoriska moment, det är riskettan och risktvåan, även känd som halkbanan. Du kan köra på halkbana Stockholm om du vill. 

Riskutbildningen består som sagt av två delar: 

• Första delen handlar om hur alkohol, droger och trötthet kan påverka din körförmåga.
• Andra delen är halkkörningen och handlar om körning under särskilda förhållanden.

Uppkörningen

Du kan köra upp med någon av trafikskolans bilar eller en bil som du hyr av Trafikverket. Du får då köra med en trafikinspektör som ska kontrollera dig. Oftast är det en körning på minst 25 minuter. Sedan brukar inspektören välja ut 10 av dessa moment:

 • Säkerhetskontroll och körställning
 • Körning i körfält och körfältsbyte
 • Motorväg, motortrafikled eller liknande
 • Effektiv bromsning
 • Gatukorsning
 • Infart och körning på landsväg
 • Parkering
 • Signalreglerad korsning
 • Sväng från landsväg
 • Backning
 • Cirkulationsplats
 • Omkörning
 • Start i lutning
 • Passerande av stillastående fordon
 • Nedsatt sikt och mörker
 • Vändning
 • Självständig körning mot mål
 • Riskfyllt och halt väglag
 • Användande av reglage
 • Körning i vägarbetsområde
 • Tätort
 • Fordonshantering
 • Järnvägs- och spårvägskorsning
 • Landsväg
 • Oskyddade trafikanter
 • Körning på smal och krokig väg
 • Situationsanpassade frågor
26 Apr 2021