Skönhet och ideal

Skönhet och vad det verkligen innebär är något väldigt subjektivt. Som fotograf är det nog skönhet som är essensen i allt arbete.

Skönhet och skönhetsideal är ämnen som har debatterats och diskuterats i årtusenden. Skönhetsstandarder är flyktiga och påverkas bl.a. av tid, rum, kultur och samhällsnormer. 

Skönhet är svårdefinierat

Skönhet är mångfacetterad och kan inte reduceras till en enda definition. Det är subjektivt och varierar från individ till individ. Skönhetsstandarder har dock historiskt påverkat hur samhället och - på senare tid - medierna framställer idealiserade kroppstyper och utseenden. Detta kan sätta press på människor att uppfylla dessa standarder. För mig är skönhet ofta något som lyser igenom inifrån. Gott självförtroende, eller en älskvärd personlighet, brukar vara framträdande faktorer i det jag kallar vackert.

Plastikkirurgi och självbild

Plastikkirurgi som t.ex. bröstförstoring, fettsugning och näsplastik har blivit en allt vanligare metod för att ändra kroppens utseende. För vissa människor kan plastikkirurgi vara ett effektivt sätt att förbättra självbild och självförtroende. Det kan hjälpa till att korrigera fysiska problem som har en negativ inverkan på välmående och självkänsla.

Jag är inte den som dömer ut plastikkirurgi även om jag anser att skönhet till största del kommer inifrån. Det är dock viktigt att förstå att plastikkirurgi inte är en lösning för alla, och att det finns risker och komplikationer som är förknippade med sådana ingrepp. inte minst ska man vara medveten om att skönhetsingrepp sällan har särskilt stark effekt på grava problem med självbilden. Innan man överväger plastikkirurgi bör man noga tänka igenom sina motiv och konsultera med en erfaren kirurg.

18 Sep 2023